Polityka prywatności kurczakpastwiskowy.pl

Właścicielem serwisu internetowego Kurczak pastwiskowy, dostępnego pod adresem URL https://kurczakpastwiskowy.pl, jest zarządzany przez GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW SP. Z O.O. (dalej zwany „Serwisem”). 

Niniejszy dokument, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz obowiązującymi przepisami, opisuje sposób, w jaki Twoje dane osobowe są wykorzystywane na stronie Kurczak pastwiskowy w celu ułatwienia procesu zakupów, dostarczania informacji o usługach, utrzymania i doskonalenia strony internetowej oraz zapewnienia wygodnego korzystania z naszych usług w środowisku online. W tym miejscu dowiesz się z jakich narzędzi służących do celów marketingowych, gromadzenia i budowania statystyk stron internetowych, m.in. plików cookies, korzystamy na naszej stronie internetowej oraz jak one działają i w jaki sposób możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także, jak możesz usunąć zebrane dane.

Administrator danych – GOSPODARSTWO ROLNE MIKOSZÓW SP. Z O.O.

Na stronie internetowej https://kurczakpastwiskowy.pl Twoje informacje będą przetwarzane przez firmę Gospodarstwo Rolne Mikoszów sp. z o.o., która jest administratorem niniejszej strony.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kurczakpastwiskowy.pl. lub listownie pod adresem Nowolesie 47, 57-100 Strzelin. Prosimy o dopisanie w temacie wiadomości „RODO”.

Dane osobowe

Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

 1. Dane identyfikacyjne: Służą nam do identyfikowania użytkowników i weryfikacji tożsamości, takie jak imię, nazwisko, login, hasło czy identyfikatory w serwisach społecznościowych.
 2. Dane kontaktowe: Wykorzystujemy je do komunikacji z Tobą, wysyłania informacji promocyjnych, świadczenia usług oraz udzielania odpowiedzi na pytania. Obejmują numer telefonu, adres do rozliczeń, adres e-mail i inne.
 3. Informacje o zakupach: Przetwarzamy je w celu realizacji zamówień, w tym zawartości koszyka, danych dostawy, historii zakupów i innych informacji związanych z transakcjami.
 4. Informacje o urządzeniu: Służą nam do zabezpieczenia sieci i poprawy wydajności usług, takie jak adres IP, data i czas wizyty, odwiedzone podstrony, rodzaj przeglądarki i system operacyjny.
 5. Korespondencja: Wykorzystujemy ją w celach kontroli jakości, realizacji wniosków i zachowania zgodności z przepisami prawnymi.

Cele przetwarzania danych

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz ich ciągłego ulepszania. W szczególności wykorzystujemy je do:

 1. Obsługi zamówień, korespondencja: Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień, sprawdzenia płatności, zapewnienia wysokiej jakości usług oraz dostarczenia zamówionych produktów.
 2. Doskonalenia usług i produktów: Przetwarzamy Twoje dane w celu doskonalenia naszych produktów i usług, poprawy doświadczenia użytkownika oraz dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb.
 3. Informowania o produktach: Przetwarzamy dane w celu wysyłania powiadomień i aktualności dotyczących naszych produktów oraz promocji.
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa: Dane są wykorzystywane do zabezpieczenia sieci oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 5. Zapewnienia zgodności z przepisami: Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz służą do zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi.
 6. Kontroli jakości, rozpatrywanie reklamacji: Korzystamy z danych w celu monitorowania jakości usług oraz rozwiązywania problemów zgłaszanych przez użytkowników.
 7. Sprzedaż naszych produktów – przetwarzamy Twoje dane osobowe, by zadbać o cała procedurę sprzedaży naszych produktów, sprawdzać płatność, dbać o wysoką jakość usług, dostarczać zamówione produkty oraz rozpatrzeć ewentualną reklamację.
 8. Dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi – przetwarzamy Twoje dane osobowe, w ramach sądowych i pozasądowych metod załatwiania sporów, m.in. reklamacja, odstąpienie od umowy, postepowanie sądowe.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym rodzajom podmiotów (w zakresie dopuszczalnym i wymaganym przez prawo):

 1. Władze i organy ścigania: W niektórych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe przedstawicielom władz rządowych i/lub organom ścigania, jeśli jest to niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem lub do ochrony naszych uzasadnionych interesów.
 2. Zewnętrzni usługodawcy przetwarzający dane: Dane osobowe mogą być przetwarzane w imieniu Administratora przez zewnętrznych usługodawców, na przykład do obsługi płatności, przechowywania danych, zarządzania danymi, dystrybucji poczty elektronicznej, analizy danych oraz administrowania wybranymi usługami i funkcjami. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które zobowiązują się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Transfer danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Korzystając z niektórych narzędzi (zwłaszcza IT), możemy przekazywać niektóre Twoje dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W tych krajach poziom ochrony danych osobowych może być niższy niż w krajach EOG. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie środki, takie jak:

 1. Decyzja o adekwatności: Współpracujemy wyłącznie z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, które zostały objęte decyzją o adekwatności wydaną przez Komisję Europejską, co potwierdza zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
 2. Standardowe klauzule umowne: Stosujemy standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, które określają warunki przekazywania danych osobowych poza obszar EOG.
 3. Wiążące reguły korporacyjne: Wykorzystujemy wiążące reguły korporacyjne, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy w celu ochrony Twoich danych osobowych.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. Zgoda: Gdy udzielisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach, na przykład podczas rejestracji na stronie https://Kurczak pastwiskowy.pl, pozostawienia opinii lub zapisania się do newslettera.
 2. Zgodność z przepisami prawa: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zobowiązania umowne: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych, na przykład w celu dostarczenia zamówionych produktów.
 4. Uzasadniony interes: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostarczenia i doskonalenia naszych produktów i usług, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, rozpatrywania reklamacji oraz odbierania i publikowania opinii.

Twoje prawa i jak można je egzekwować?

Jako konsument zamieszkały w Polsce masz określone prawa dotyczące danych osobowych na mocy RODO. Oto kilka z nich:

Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Prawo do korekty danych osobowych: Masz prawo do żądania korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w celu ich przekazania innej firmie.

Prawo do skargi: Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, a więc UODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych systemów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określony sposób.

Prawo do wycofania zgody: Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu – W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzania Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@kurczakpastwiskowy.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z świadczeniem usług i sprzedaży produktów. W innym wypadku Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono.

Zakres przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej:

 1. Odwiedzanie https://kurczakpastwiskowy.pl – raporty

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, https://kurczakpastwiskowy.pl zbiera dane eksploatacyjne, takie jak adres IP, i zapisuje je w postaci logów. W logach zapisywane są również informacje takie jak nazwa wyświetlonej strony, pobrane pliki, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, notyfikacja o pomyślnym pobraniu, rodzaj przeglądarki wraz z jej wersją, system operacyjny, oraz adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie. Nie jest możliwe zidentyfikowanie Ciebie na podstawie tych danych, zatem logi nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub PC). Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz ich celu znajdziesz w dalszej części naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Logi są gromadzone w celu zapewnienia sprawnego połączenia i wygodnego korzystania z naszej strony, oceny zabezpieczeń i stabilności systemu oraz w celach administracyjnych. Pliki cookies pozwalają nam tworzyć bardziej przyjazną dla użytkownika stronę internetową, analizować zachowanie użytkownika oraz informacje dotyczące wyszukiwanych fraz, które doprowadziły użytkowników do naszej strony.

Dane zawarte w logach, w tym adres IP, służą jedynie optymalizacji technicznej oraz ochronie naszych systemów. Logi są usuwane automatycznie po określonym czasie, po którym przestają być potrzebne do celów oceny technicznych. Do tego czasu adres IP jest zanonimizowany i przechowywany jedynie w celach administracyjnych.

Hosting naszej strony internetowej oraz wszystkich danych zapewnia wewnętrzne centrum przetwarzania danych oraz zewnętrzni dostawcy.

DostawcaCel przetwarzania danychPolityka prywatności
HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHosting i backup Przetwarzanie danych ma miejsce wyłącznie w centrach przetwarzania danychHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ https://regulaminy.home.pl/Polityka-prywatnosci-home.pl.pdf

Pliki cookies, są automatycznie usuwane po czasie, dla którego przestały być użyteczne do celu. Do tego czasu adres IP zostaje zanonimizowany i zapisany jedynie w celach administracyjnych (technicznych). Pliki cookies w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania witryny zbierane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora. W pozostałym zakresie podstawą do gromadzenia plików cookies jest Twoja zgoda.

Podstawa przetwarzania – Art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO.

Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Jednak bez adresu IP oraz plików cookies usługi i działanie naszej strony nie mogą być zagwarantowane, a poszczególne usługi mogą nie być dostępne, bądź działać w sposób ograniczony.

 1. Odwiedzanie https://kurczakpastwiskowy.pl – analiza stron internetowych

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzi śledzących i narzędzi do tworzenia statystyk internetowych w celu optymalizacji oferty i poprawy jakości serwisu. Te narzędzia analizują sposób, w jaki użytkownicy trafiają na naszą stronę, popularność poszczególnych obszarów strony, zachowania użytkowników oraz inne dane statystyczne. Dostawcy tych narzędzi przetwarzają dane dostępu w naszym imieniu, aby przeprowadzić analizę użytkownika oraz przygotować statystyki.

Następujący dostawcy narzędzi śledzących i narzędzi do tworzenia statystyk stron internetowych przetwarzają dane dostępu w naszym imieniu, aby przeprowadzić analizę użytkownika oraz przygotować dla nas statystyki. W tym celu zawarliśmy z dostawcami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

DostawcaNarzędziePolityka prywatności

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

Google Analyticshttps://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Następujący dostawcy narzędzi śledzących i narzędzi do tworzenia statystyk stron internetowych przetwarzają dane dostępu w naszym imieniu, aby przeprowadzić analizę użytkownika oraz przygotować dla nas statystyki. W tym celu zawarliśmy z dostawcami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.

 1. Dokonywanie zakupów, obsługa zamówienia

Będziemy przetwarzać dane: adres e-mail, tytuł, imię, nazwisko, nazwa firmy, adres realizacji zamówienia, adres rachunku, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. płatności, dane logowania zarejestrowanych użytkowników, numer klienta, numer zamówienia, orientacyjna data dostawy, adres IP, pliki cookies.

Przetwarzanie tych danych odbędzie się w celu umożliwienia realizacji zamówień, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub bronienia się przed nimi. Oprócz tego w celu całkowitego korzystania ze strony internetowej wraz z podstronami oraz zapobieganiu problemów technicznych związanych z usługami strony internetowej.

W zależności od wybranych metod płatności, dane o Twoje płatności zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Odpowiedzialność za dane o Twoich płatnościach spoczywa na dostawcy usług płatniczych.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Przetwarzamy i usuwamy potwierdzenia zamówień, zgodnie z okresem przechowywania, regulowanym prawem podatkowym i handlowym. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W zakresie określonym przepisami prawa podanie danych jest obowiązkiem prawnym (np. podanie danych do wystawienia faktury).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).

 1. Przesyłanie treści o charakterze marketingowym, rejestracja i prowadzenie konta użytkownika, kontakt przez WWW oraz odbieranie i publikowania opinii klientów

Będziemy przetwarzać dane: adres e-mail, tytuł, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. płatności, dane logowania zarejestrowanych użytkowników, adres IP, pliki cookies.

Przetwarzanie tych danych odbędzie się w celu umożliwienia przekazywania treści o charakterze marketingowym, w tym newsletterów, rejestracji i prowadzenia konta użytkownika na stronie internetowej, kontakt z użyciem formularza kontaktowego oraz odbierania i publikowania opinii klientów od momentu wyrażenia zgody na każdy ze wskazanych celów.

Usunięcie konta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić na podstawie pisemnej prośby przesłanej na adres biuro@kurczakpastwiskowy.pl.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane. Każdorazowo podstawą do zakończenia przetwarzania jest odwołanie przez Ciebie zgody.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi

Będziemy przetwarzać Twoje dane w niezbędnym zakresie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a jest to konieczność udowodnienia, potrzeba dochodzenia lub obrony przed roszczeniem.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w jakim zachowują przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. dostawcy rozwiązań IT).

Pliki cookies

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym podczas wizyty użytkownika na danej stronie internetowej. Termin „pliki cookies” obejmuje również techniki, takie jak pliki cookies, cookies flash i sygnalizatory www. Nie zajmują one dużo miejsca i są usuwane automatycznie po wygaśnięciu. Mogą być one sesyjne (wygasające po zakończeniu sesji użytkownika) lub trwałe (zapisywane na określony czas). Pliki cookies pomagają w zapewnieniu usług na stronie internetowej, spersonalizowaniu treści oraz analizie i dostosowaniu reklam.

Jakich plików cookies używamy?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „Ściśle niezbędne ciasteczka” pliki cookies umożliwiające użytkownikowi poruszanie się po stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji.
 2. „Wydajnościowe” pliki cookies zbierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej w celu usprawnienia korzystania z niej. Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
 3. „Analityczne” pliki cookies pozwalają na analizę sposobu korzystania z naszej strony w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkowników. Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
 4. „Ciasteczka stron trzecich” ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny. Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.

Po co używamy plików cookies?

Stosujemy pliki cookies przede wszystkim w celu zapewnienia zadowolenia użytkowników z wizyt na naszej stronie internetowej, jak również w celach reklamowych i analizy serwisu.

Co mogę zrobić, jeśli nie lubię plików cookies?

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub zablokować przechowywanie niektórych plików cookies bez wyraźnej zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki. Można również zapobiegać automatycznemu ładowaniu się skryptów za pomocą dodatku NoScript.

Jak często aktualizowane jest oświadczenie dotyczące plików cookies?

Oświadczenie dotyczące plików cookies może być okresowo aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w stosowanych plikach cookies lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Należy regularnie sprawdzać te informacje, aby być na bieżąco z aktualnymi zasadami dotyczącymi plików cookies.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Pytania dotyczące plików cookies lub innych rozwiązań można przesyłać na adres biuro@kurczakpastwiskowy.pl.

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2024 r.